3 Mart 2011 Tarihli ve 27863 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6112    Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

6113    Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun

6114    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2011/1472   Denizcilik Müsteşarlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Mersin Bölge Müdürlüğüne Bağlı Olarak Elazığ İlinde, Görev Alanı Hazar Gölü ve Keban, Karakaya, Atatürk ve Çat Baraj Gölleri ile Sınırlı Olmak Üzere Fırat Liman Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

—     Hükümlü Adnan UYSAL'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2011/20)

 

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARLARI

—  Danıştay Üyeliğine, Çanakkale Valisi Abdulkadir ATALIK'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/5)

—  Danıştay Üyeliğine, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali D. ULUSOY'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/6)

—  Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Bülent KILINÇ'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/7)

—  Danıştay Üyeliğine, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Bülent OLCAY'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/8)

—  Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Tuncay TUTAR'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/9)

—  Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Müşavir Avukatı Halide ESEN'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/10)

—  Danıştay Üyeliğine, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Halil YILMAZ'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/11)

—  Danıştay Üyeliğine, Karayolları Eski Genel Müdürü Hicabi ECE'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/12)

—  Danıştay Üyeliğine, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim ER'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/13)

—  Danıştay Üyeliğine, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Eski Başkanı Mahmut VURAL'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/14)

—  Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt ATBAŞ'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/15)

—  Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa KÖKÇAM'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/16)

—  Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin KALAMAN'ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/17)

—  Danıştay Üyeliğine, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yalçın EKMEKÇİ'nin Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/18)

—  Danıştay Üyeliğine, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zeki YİĞİT'in Seçilmesine Dair Karar (No: 2011/19)

 

ATAMA KARARI

− İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Iğdır Üniversitesi Çevre ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2011/05)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)

—  Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/29)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 81)

—  Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


3/3/2011 tarihli ve 27863 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ yayınlanmıştır.