3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2011/20

                Belçika Mons İstinaf Mahkemesinin 17/12/2007 tarihli ve 1133 sayılı kararıyla, kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/05/2008 tarihli ve 2008/883 değişik iş, K: 2008/883 sayılı kararı ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve müebbet hapis cezasından kalan cezasının Türkiye'de infazına karar verilen ve cezası kesinleşen, Karaman İli, Merkez İlçesi, Çiğdemli Mahallesi, Cilt No: 53, Hane No: 45, Birey Sıra No: 60'da nüfusa kayıtlı, Şaban ve Fatma'dan olma, 15/02/1966 doğumlu, 30482467138 T.C. kimlik numaralı Adnan UYSAL'ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 22/02/2011 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-102-5420-2010/2860/10531 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 26/01/2011 tarihli ve B.03.1.ATK.0.06.00.03-101.01.02-10/86401-11787-0659 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

2/3/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI