3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                          T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           2 Mart 2011

       B.01.0.KKB.01-06/B-5-190

BAŞBAKANLIĞA

             3 Mart 2011 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne çalışma ziyaretinde bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 ncı maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN vekâlet edecektir.

             Gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI