3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      2 Mart 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-2476

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mart 2011 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            2 Mart 2011

       B.01.0.KKB.01-06-96-197

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2476 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mart 2011 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI