3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/1472

             Denizcilik Müsteşarlığının taşra teşkilatında yer alan Mersin Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak Elazığ İlinde, görev alanı Hazar Gölü ve Keban, Karakaya, Atatürk ve Çat baraj gölleri ile sınırlı olmak üzere Fırat Liman Başkanlığı kurulması; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Ulaştırma Bakanlığının 24/2/2011 tarihli ve 6214 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/2/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ali BABACAN

         Başbakan V.

           C. ÇİÇEK                             B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

          H. YAZICI                          F. N. ÖZAK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                             B. ARINÇ

        Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.

        S. A. KAVAF                       S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

     Devlet Bakanı V.                    Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                       B. ATALAY                            B. ATALAY                                 M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                İçişleri Bakanı                      Dışişleri Bakanı V.                          Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                        M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                  R. AKDAĞ

   Milli Eğitim Bakanı       Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                          Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                         Ö. DİNÇER                              M. DEMİR                                   T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı V.     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                                           V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                        Çevre ve Orman Bakanı