3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

ATAMA KARARI

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/171

             1 − Açık bulunan 1. derece kadrolu I.Hukuk Müşavirliğine,

             Mülkiye Başmüfettişi Murat KOCA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun

             76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 − Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/3/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı