3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

DANIŞTAY ÜYELİĞİNESEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/14

             Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu eski Başkanı Mahmut VURAL seçilmiştir.

2/3/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI