3 Mart 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27863

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      2 Mart 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-2417

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Mart 2011 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            2 Mart 2011

       B.01.0.KKB.01-06-95-196

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/3/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-2417 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Mart 2011 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI