1 Kasım 2011 Tarihli ve 28102 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2011/2354    Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesi’nin Onaylanması Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Maliye Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

—  Hükümlü Murat KAHRAMAN’ın, Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2011/52)

—  Hükümlü Haci SERTER’in, Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2011/53)

—  Hükümlü Zeydan AKMAN’ın, Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2011/54)

 

YÖNETMELİKLER

—  Gazi Üniversitesi Enerji-Çevre Sistemleri ve Endüstriyel Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mevlana Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Okulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

—  İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 55)

—  Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 41)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/10/2011 Tarihli ve 2011/83 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/10/2011 Tarihli ve 2011/84 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/10/2011 Tarihli ve 2011/87 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/10/2011 Tarihli ve 2011/88 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/10/2011 Tarihli ve 2011/90 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri