1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    31 Ekim 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10624

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         31 Ekim 2011

     B.01.0.KKB.01-06/A-23-709

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10624 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI