1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

TEBL

zelletirme Yksek Kurulundan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/10/2011

Karar No : 2011/84

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 27/9/2011 tarih ve 5768 sayl yazsna istinaden;

1 Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi mlkiyetindeki Manisa li, Merkez lesi, Muradiye Mevkii, 26 ada, 2 nolu parsel ve yine zelletirme Yksek Kurulunun 5/2/2001 tarih ve 2001/06 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Ttn, Ttn Mamulleri Tuz ve Alkol letmeleri A.. (TTA) mlkiyetindeki Manisa li, Merkez lesi, Muradiye Mevkii, 26 ada, 3 nolu parsele ynelik hazrlanan 1/5000 lekli Nazm mar Plan Deiiklii ve 1/1000 lekli Uygulama mar Plan Deiiklii ile Konut D Kentsel alma Alan(Emsal:1.00, hmax:Serbest), Kentsel Spor Alan, Park Alan kullanm kararlar getirilmesine ilikin 2 (iki) paftadan oluan 1/1.000 lekli imar plan deiiklii ve 1 (bir) paftadan oluan 1/5.000 lekli nazm imar plan deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazete'de yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Muradiye Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Tebliin ekini grmek iin tklaynz