1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK       31 Ekim 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10626

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Kasım 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         31 Ekim 2011

      B.01.0.KKB.01-06-290-711

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10626 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI