1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

TEBL

Sermaye Piyasas Kurulundan:

HRACILARIN MUAFYET ARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN

IKARILMALARINA LKN ESASLAR TEBLNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL

(SER: IV, NO: 55)

MADDE 1 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Seri: IV, No: 39 sayl "hraclarn Muafiyet artlarna ve Kurul Kaydndan karlmalarna likin Esaslar Teblii"nin 4 nc maddesinin nc fkrasndan sonra gelmek zere drdnc fkra olarak aadaki fkra eklenmitir.

"(4) Pay dnda sermaye piyasas arac ihra edecek halka ak olmayan ortaklklar, kendilerine veya ihra edecekleri sermaye piyasas aralarna ilikin derecelendirme notu bulunmas ve derecelendirme kuruluunun, derecelendirme notuna esas tekil eden bilgileri vade boyunca ylda en az bir seferden az olmamak zere ve ihtiya halinde dzenli olarak gzden geirmesi, gzden geirmenin sonucuna bal olarak derecelendirme almasn yeniden deerlendirmek suretiyle verilen notu zamannda gncellemesi ve halka arz edilen sermaye piyasas aralarnn bulunmas halinde kamuya aklamas koullaryla, ihra iin bavuru srasnda Kurula verilecek, izahnamede ilan edilecek ve sermaye piyasas arac itfa edilinceye kadar kamuya aklanmas zorunlu tutulan ara dnem finansal tablolarnn zel veya snrl bamsz denetimden geirilmesi ykmllklerinden talep zerine Kurulca muaf tutulabilirler."

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Sermaye Piyasas Kurulu yrtr.