1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    31 Ekim 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10627

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         31 Ekim 2011

      B.01.0.KKB.01-06-291-712

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10627 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve Fransa’ya gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI