1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2011/54

                Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/4/2001 tarihli ve E:1999/85, K:2001/40 sayılı kararıyla, kasten adam öldürmeye tam teşebbüs suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası, Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 3/5/2007 tarihli ve E:2006/282, K:2007/195 sayılı kararıyla kasten adam öldürmeye yardım etmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve bu cezaları kesinleşerek Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 24/1/2011 tarihli ve 2011/36 değişik iş sayılı kararıyla 11 yıl 6 ay hapis cezası olarak içtimaına hükmedilen, Mardin İli, Ömerli İlçesi, Şafak Mahallesi/Köyü, Cilt No: 2, Hane No: 109, Birey Sıra No: 1'de nüfusa kayıtlı, Derviş ve Seyri'den olma, 1/6/1950 doğumlu, 35075054290 T.C. kimlik numaralı Zeydan AKMAN'ın kalan cezası, Adalet Bakanlığının 11/8/2011 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.03-102-8281-2010/11445/40201 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 27/4/2011 tarihli ve B.03.1.ATK.0.06.00.03-101.01.02-11/27312/3725-3894 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

31/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI