1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2011/53

                Besni Asliye Ceza Mahkemesinin 19/12/2006 tarihli ve E:2006/479, K:2006/1403 sayılı kararıyla, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Adıyaman İli, Besni İlçesi, Sayören Köyü, Cilt No: 57, Hane No: 46, Birey Sıra No: 5'te nüfusa kayıtlı, Haci ve Fatma'dan olma, 14/5/1920 doğumlu, 13330365060 T.C. kimlik numaralı Haci SERTER'in cezası, Adalet Bakanlığının 11/8/2011 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.07-102-0639-2011/1546/40200 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 18/5/2011 tarihli ve B.03.1.ATK.0.06.00.03-101.01.02-11/31835/4430-4498 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

31/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI