1 Kasm 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 28102

TEBL

zelletirme Yksek Kurulundan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 28/10/2011

Karar No : 2011/83

Konu : mar Plan.

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn 27/9/2011 tarih ve 5767 sayl yazsna istinaden;

1 Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl, 13/12/2010 tarih ve 2010/108 sayl Kararlar ile zelletirme kapsam ve programna alnan, Manisa li, Akhisar lesi, Atatrk Mahallesi, 444 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 nolu parseller ve 424 ada, 55 nolu parsele ynelik Sanayi Alan, Konut D Kentsel alma Alan(Emsal:1.00, Hmax:Serbest), Mesleki ve Teknik retim Alan(Emsal:1.00, Hmax:12.50), Salk Tesisi Alan (Emsal:1.00, Hmax:12.50), Akaryakt ve LPG stasyonu Alan (Emsal:0,50, Hmax:9,50), Tr Park, Park ve Dinlenme Alan, Teknik Altyap Alan, Trafo kullanm kararlar getirilmesine ilikin 8 (sekiz) paftadan oluan 1/1.000 lekli imar plan deiiklii ve 3 () paftadan oluan 1/5.000 lekli nazm imar plan deiikliinin onaylanmasna,

2 Onaylanan imar planlarnn Resm Gazetede yaymlanmasn mteakip, bilgi ve gerei iin Akhisar Belediye Bakanlna gnderilmesine,

karar verilmitir.

 

Tebliin ekini grmek iin tklaynz