1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

                Cumhurbaşkanlığından:

                Karar Sayısı : 2011/52

                Aliağa Asliye Ceza Mahkemesinin 11/2/2010 tarihli ve E:2009/495, K:2010/61 sayılı kararıyla, yaralama suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilen ve cezası kesinleşen, Sakarya İli, Akyazı İlçesi, Pazarköy Mahallesi/Köyü, Cilt No: 57, Hane No: 101, Birey Sıra No: 25'te nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Yücel'den olma, 4/11/1971 doğumlu, 59194198376 T.C. kimlik numaralı Murat KAHRAMAN'ın cezası, Adalet Bakanlığının 2/8/2011 tarihli ve B.03.0.CİG.0.00.00.07-102-0695-2011/1581/41134 sayılı yazısı ekinde gönderilen ve adı geçenin sürekli hastalık hali kapsamında bulunduğunu belirten Adlî Tıp Kurumu 3 üncü Adlî Tıp İhtisas Kurulunun 25/3/2011 tarihli ve B.03.1.ATK.0.06.00.03-101.01.02-10/19808/2919-2970 sayılı raporu sebebiyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca kaldırılmıştır.

31/10/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI