1 Kasım 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28102

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                    31 Ekim 2011

  B.02.0.PPG.0.12-305-10625

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 1 Kasım 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                         31 Ekim 2011

      B.01.0.KKB.01-06-289-710

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 31/10/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10625 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 1 Kasım 2011 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI