3 Temmuz 2012 Tarihli ve 28342 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/3311     Bitlis İli, Merkez İlçesi, Hüsrevpaşa Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Bitlis Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3320     Elazığ ve Tunceli İl Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Tatar Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2012/3321     Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 382)

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—   Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Silindirik Helisel Yaylar-Yuvarlak Telden İmal Edilmiş-Soğuk Sarılmış Sıkıştırma Yayları (Basınca Çalışan Yaylar)-Boyutlar ile İlgili Tebliğ (TS 1440) (No: MSG-MS-2012/16)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/38)

—   Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/3)

—   Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/36)

—   Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/52)

—   Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2012/1)

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


2/7/2012 tarihli ve 28341 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesi yayımlanmıştır.