3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU TEMİZLİK MADDELERİ
KULLANIM ESASLARI VE USULLER
İNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1

27/6/2010

27624

2

4/4/2012

28254

 

“Ek-1

 

TEMİZLİK MADDELERİ BEDEL ÖLÇÜT TABLOSU

 

S. NO:

 

TEMİZLİK GRUBU

TEMİZLİK MADDESİNİN CİNSİ

KİŞİ BAŞINA GÜNLÜK MİKTARI

KİŞİ BAŞINA AYLIK MİKTARI

KİŞİ BAŞINA YILLIK MİKTARI

 

AÇIKLAMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

1

K

İ

Ş

İ

S

E

L

 

T

E

M

İ

Z

L

İ

K

Banyo Sabunu

5,3gr

    160 gr

1920gr

       Birlik imkân kabiliyetleri, iklim şartları ve görevin ihtiyaçları da dikkate alınarak; bir erin haftada azami dört defa banyo yapabileceği (ihtiyaç banyosu dâhil) ve her banyo esnasında vücut temizliği için ortalama 10 gr sabun harcadığı tespit edilmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara % 50 oranında fazla verilir. Verilecek sabunun piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda ve uygun periyotlarda dağıtılmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

  Şampuan

6,7ml

   200ml

2400ml

          Birlik imkân kabiliyetleri, iklim şartları ve görevin ihtiyaçları da dikkate alınarak; bir erin haftada azami dört defa banyo yapabileceği (ihtiyaç banyosu dâhil) ve her banyo esnasında baş/saç temizliği için ortalama 12,5 ml şampuan harcadığı tespit edilmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara % 50 oranında fazla verilir. Verilecek şampuanın piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda ve uygun periyotlarda dağıtılmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sıvı El Sabunu

40ml

   1200ml

14400ml

         Birlik imkân kabiliyetleri, iklim şartları ve görevin ihtiyaçları da dikkate alınarak; bir erin günde 10 defa (altı defa yemeklerden önce ve sonra, iki defa tuvalet ihtiyacı sonrası ve iki defa muhtelif) el temizliği için yapabileceği ve her el temizliği esnasında ortalama 4 ml sıvı sabun harcadığı tespit edilmiştir. Verilecek sıvı sabunun sağlık açısından antibakteriyel özellikte olmasının, piyasa teamülü nakliye ambalajlarında tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

4

Tıraş Sabunu (Krem)

(Tıraş Jeli/

Köpüğü)

3,3ml

    100ml

1200ml

        Bir erin günde bir defa tıraş olabileceği ve her tıraş esnasında ortalama 3,3 ml tıraş jeli/köpüğü harcadığı tespit edilmiştir. Tıraş sabunu (krem) yerine, kullanım kolaylığı ve rahatlığı nedeniyle tıraş jeli/köpüğü verilmesinin ve piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda ve uygun periyotlarda dağıtılmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

5

Diş Macunu

1,1ml

     33ml

400ml

        Bir erin günde iki defa dişlerini fırçalayacağı ve her diş fırçalaması esnasında da 1,1ml diş macunu harcadığı belirlenmiştir. Yıllık 400 ml lik diş macunu istihkakının piyasa teamüllerine uygun ambalajlarda ve uygun periyotlarda dağıtılır.

 

 

 

 

6

Diş Fırçası

-

   1/6 Ad.

2 Ad.

        Bir erin günde iki defa dişlerini fırçalayacağı ve diş fırçasının sağlık açısından altı ayda bir değiştirilmesi gerektiğinden dolayı erbaş/erlere verilecek diş fırçasının, her altı ayda bir adet olacak şekilde dağıtılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Tıraş Bıçağı

 

        -

 

 

 

 

    

 

 

 

3 Ad.

 

 

 36 Ad.

        Bir erin günde bir defa tıraş olabileceği ve bir tıraş bıçağını 2 hafta süreyle kullanabileceği, ayrıca ayda iki defa banyo temizliği yapabileceği değerlendirilmiştir. Verilecek tıraş bıçağının piyasa teamülüne uygun ve kullanıma hazır olarak uygun periyotlarda dağıtılmasının, dağıtılacak miktarın 1/3 ünün banyo tıraş bıçağı olarak verilmesinin ve gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Ç

A

M

A

Ş

I

R

 

T

E

M

İ

Z

L

İ

Ğ

İ

 

Çamaşır Yıkama Deterjanı (Otm. Çam. Yık. Toz Deterjan)

 

9 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 270 gr

3240 gr

       Çamaşırların yıkanması ile ilgili mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak 1 erbaş ve erin 1 yılda yıkanacak çamaşır miktarı toplam 328kg olarak tespit edilmiştir. 1kg kuru çamaşırın yıkanması için 10gr deterjan harcayacağından hareketle 1 erbaş ve er için ihtiyaç duyulan çamaşır deterjanı miktarı belirlenmiştir. Kirletici işlerde çalışanlara % 50 oranında fazla verilir. Verilecek çamaşır yıkama deterjanının piyasa teamülüne uygun nakliye ambalajlarda tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (çamaşırhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının,  gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

9

Çamaşır Yumuşatıcı

 

6 gr

 

 

 

 

 

 

 

   180 gr

 

2160 gr

       Çamaşırların yıkanması ile ilgili mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 1 erbaş ve erin 1 yılda yıkanacak çamaşır miktarı toplam 328 kg olarak tespit edilmiştir. 1 kg kuru çamaşırın yıkanması için 7 gr yumuşatıcı harcayacağından hareketle 1 erbaş ve er için ihtiyaç duyulan çamaşır yumuşatıcı miktarı belirlenmiştir. Verilecek çamaşır yumuşatıcısının piyasa teamülüne uygun nakliye ambalajlarda tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (çamaşırhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının,  gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Çamaşır Suyu

 

3 gr

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

90 gr

 

1080 gr

        Çamaşırların yıkanması ile ilgili mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak, 1 erbaş ve erin 1 yılda yıkanacak çamaşır miktarı toplam 328 kg olarak tespit edilmiştir. 1kg kuru çamaşırın yıkanması için 3,4 gr çamaşır suyu harcayacağından hareketle 1 erbaş ve er için ihtiyaç duyulan çamaşır suyu miktarı belirlenmiştir. Verilecek çamaşır suyunun piyasa teamülüne uygun nakliye ambalajlarda tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (çamaşırhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının,  gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

B

E

S

L

E

M

E

 

H

İ

Z

M

E

T

L

E

R

İ

 

T

E

M

İ

Z

L

İ

Ğ

İ

 

 

 

 

 

 

Bulaşık Deterjanı (Bul.Yık.Mak.İçin)

 

12 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

360 gr

 

 

4320 gr

       Erbaş/erlerin bir günde yemekhanelerde (krom çelik tabaklar, servis tepsisi, bardak, çatal, kaşık,  bıçakların vb.) ve mutfaklarda (tavaların, kepçe, kevgirlerin vb.) üç öğün kullandıkları malzemelerin yıkanması için günlük kişi başına düşen bulaşık yıkama makinesi deterjanı 12 gram olarak belirlenmiştir. Buna göre, verilecek bulaşık deterjanının piyasa teamülü nakliye ambalajında tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (bulaşıkhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Parlatıcı / Durulama Mad. (Bul.Yık.Mak.İçin)

 

 

 

 

7 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 210 gr

 

 

 

 

2520 gr

       Erbaş/erlerin bir günde yemekhanelerde (krom çelik tabaklar, servis tepsisi, bardak, çatal, kaşık ve bıçakların) ve mutfaklarda (tepsilerin, tavaların, kepçe ve kevgirlerin) üç öğün kullandıkları malzemelerin yıkanması için günlük kişi başına düşen bulaşık yıkama makinesi parlatıcısı 7 gram olarak belirlenmiştir. Buna göre, verilecek bulaşık parlatıcısı piyasa teamülü nakliye ambalajında tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (bulaşıkhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Bulaşık Deterjanı Sıvı          (Elde Yıkama İçin)

    

 

 

 

 

5 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 gr

 

 

 

 

 

1800 gr

       Erbaş/erlerin bir günde mutfaklarda (buharlı kazanların, kara kazanların, tepsilerin vb.) üç öğün kullandıkları malzemelerin yıkanması için günlük kişi başına düşen bulaşık elde yıkama deterjanı 5 gram  olarak belirlenmiştir. Buna göre, verilecek bulaşık elde yıkama deterjanının piyasa teamülü nakliye ambalajında tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (bulaşıkhanede) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ağır Kir Yağ Çözücü (Fırın,

Kuzine, Davlumbaz İçin)

 

 

 

 

 

5 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

150 gr

 

 

 

 

 

1800 gr

       Mutfaklarda kullanılan konveksiyonlu fırın, yer ocağı, fritöz, davlumbaz, tepsi, küvet, bakraç vb. krom/çelik malzemenin üzerindeki yanmış yağ lekelerini çıkarılması ile fırınlarda ekmek üretiminde kullanılan fırın tepsilerinin temizlenmesi esnasında, er başına günde 5 gram ağır kir ve yağ çözücünün yeterli olacağı, verilecek ağır kir yağ çözücünün piyasa teamülü nakliye ambalajında tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (mutfaklarda) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Genel Temizlik Maddesi (Zemin Tem.İçin)

 

 

 

 

 

15 gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

450 gr

 

 

 

 

 

5400 gr

        Mutfak, fırın, yemekhane, koğuş, koridor, çalışma odaları, erbaş/er gazinosu, çamaşırhane ve hamamların zemin temizliğinin yapılması ve bu ortamların hijyen açısından uygun hâlde bulundurulması maksadıyla er başına günde 15 gram genel temizlik maddesinin yeterli olacağı, verilecek genel temizlik maddesinin piyasa teamülü nakliye ambalajında tedarik edilmesinin ve ortak kullanım alanlarında (mutfak, yemekhanelerde, koğuş, ve benzei) uygun periyotlarda ve şartlarda tüketime sunulmasının, gerektiğinde 5 inci maddeye göre işlem yapılır.