3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5683

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 2 Temmuz 2012 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-223-436

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5683 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Temmuz 2012 tarihinde Mısır Arap Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI