3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5682

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 30 Haziran 2012 tarihinde İsviçre’ye giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-222-435

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5682 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 30 Haziran 2012 tarihinde İsviçre’ye giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI