3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar YüksekKurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

KararTarihi         : 22/6/2012

Karar No              : 382

1) Danıştay Savcısı 32681 Ahmet ARSLAN

2) Ankara İdare Mahkemesi Başkanı 33618 MehmetKÜÇÜKGÖZ

3) Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 32672 Kasım DAVAS

4) İstanbul İdare Mahkemesi Başkanı 33781 Dr. Selami DEMİRKOL

5) DanıştaySavcısı 32726 Erhan ÇİFTÇİ

6) Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi 38455 HaşimGÜNEY’in,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine,

Karar verilmiştir.