3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2012/3311

             Bitlis İli, Merkez İlçesi, Hüsrevpaşa Mahallesinde yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında ekli listede pafta ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların Bitlis Belediyesi tarafından acele kamulaştırılması; İçişleri Bakanlığının 17/5/2012 tarihli ve 13084 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 6/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                        B. ATALAY                                                B. BOZDAĞ

          Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı

                     S. ERGİN                                                        F. ŞAHİN                                               E. BAĞIŞ                                                    N. ERGÜN

                 Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 E. BAYRAKTAR                                A. DAVUTOĞLU                                    M. Z. ÇAĞLAYAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                        Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                         S. KILIÇ                                              M. M. EKER                                                 H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   İ. N. ŞAHİN                                                    C. YILMAZ                                              F. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                       Kültür ve Turizm Bakanı V.                                Maliye Bakanı

                                          Ö. DİNÇER                                                              S. ERGİN                                                        V. EROĞLU

                                  Milli Eğitim Bakanı                                       Milli Savunma Bakanı V.                             Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                                  T. YILDIZ                                                                   B. YILDIRIM

                                                            Sağlık Bakanı V.                               Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Kararın ekini görmek için tıklayınız