3 Temmuz 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28342

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                2 Temmuz 2012

   B.02.0.PPG.0.12-305-5684

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türk Hava Yolları’nın Ulan Batur Hattı açılışına katılmak üzere; 2 Temmuz 2012 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      2 Temmuz 2012

      B.01.0.KKB.01-06-224-437

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 2/7/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5684 sayılı yazınız.

             Türk Hava Yolları’nın Ulan Batur Hattı açılışına katılmak üzere, 2 Temmuz 2012 tarihinde Moğolistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI