13 Ağustos 2008 Tarihli ve 26966 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5798   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5800   Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5801   Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

2008/13985     Karabük Valisi Cemalettin SEVİM’in Merkez Valiliğine Atanmasına Dair Karar

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

2008/13995   Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boşalan Temsilciliklerde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere Yapılan Görevlendirme Kararı

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Kadro Artırılması Kararı

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Van İli Gevaş İlçesine Bağlı Uysal Beldesinin İsminin “Akdamar” Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği

—  Kültür Bakanlığı Ahilik Kültürü Haftası Kutlama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

—  2008 Enerji Verimliliği Yılı ile İlgili 2008/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/50)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/8/2008 Tarihli ve 2008/50 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/8/2008 Tarihli ve 2008/51 Sayılı Kararı

—  Türkiye Muhasebe Standartları Kuruluna Ait Tebliğler (No: 66-102)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/8/2008 Tarihli ve 2729 Sayılı Kararı