13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

KADRO ARTIRILMASI KARARI

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10361

             1 – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü;

             Genel Müdür Yardımcılığı kadrosunun üç’den beş’e çıkarılması, 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i)bendi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/8/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı