13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

KURUL KARARI

             Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 2729                                                               Karar Tarihi: 07/08/2008

             Kurul Başkanlığının 6/8/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 5/6/2008 tarih ve BDDK.UYI.41-1-7715 ile 7/7/2008 tarih ve BDDK.UYI.41.1-9200 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda,

             5411 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin kurucusu olduğu veya başkaları tarafından kurulmuş/kurulacak fonlara idari ve operasyonel destek/danışmanlık hizmeti vermesi hususunda adı geçen Bankaya izin verilmesine,

             karar verilmiştir.