13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

             Karar Sayısı : 2008/10326

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğüne, Erzurum Bölge Müdürü Nejdet ÇALIŞ’ın,

             Bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Erzurum Bölge Müdürlüğüne, Matematikçi Adnan KARAİBRAHİMOĞLU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 5429 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı yürütür.

12/8/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Nazım EKREN

                  Başbakan                         Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

—— • ——

             Maliye Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10328

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Maliye Başmüfettişliğine Ahmet AYTEMİZ’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

12/8/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                            Kemal UNAKITAN

                  Başbakan                                            Maliye Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10336

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Nilüfer ARIAK’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 92 nci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/8/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10364

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına, Ömer BOZOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

12/8/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2008/10329

             1 – Teftiş Kurulu Başkanlığında açık bulunan 1 inci derece kadrolu Başmüfettişliğe, aynı yer Müfettişi Özkan HACIALİBEYOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

12/8/2008

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              VeyselEROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı