13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13985

             Karabük Valisi Cemalettin SEVİM’in Merkez Valiliğine atanması; İçişleri Bakanlığının 23/7/2008 tarihli ve 13587 sayılı yazısı üzerine, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                               CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                       H. YAZICI                                N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                            K. TÜZMEN                           N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                           M. A. ŞAHİN                          M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı                     Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                               K. UNAKITAN                            H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                                Maliye Bakanı                       Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                   B. YILDIRIM                            M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı               Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                            M. H.GÜLER                             E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı    Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı