13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

             İçişleri Bakanlığından:

             Van İli Gevaş İlçesine bağlı Uysal Beldesinin isminin “Akdamar” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.