13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

TEBLİĞ

             Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                  :  12/8/2008

             KARAR NO         :  2008/51

             KONU                  :  TİGEM’e ait bazı taşınmazların özelleştirme

                                               kapsam ve programına alınması.

             Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 14/7/2008 tarih ve 5281 sayılı yazısına istinaden,

             1. Mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’ne ait Yalova Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İşletme)’nün -İşletme TİGEM bünyesinde kalacak şekilde- kullanımında bulunan;

             - Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 2 ada, 8,17,18 parsel sayılı taşınmazların,             

             - Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 4 ada, 11,12 parsel sayılı taşınmazların,

             - Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 317 ada, 2,6,7,8,10,11,12,13 parsel sayılı taşınmazların,

             - Yalova İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesinde bulunan 21 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın,

             - Yalova İli, Merkez İlçesi, Kazimiye Mahallesinde bulunan 666 parsel sayılı taşınmazın,

özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

             2. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar İşletmede bulunan ürünlerin ve diğer stokların TİGEM bünyesinde bırakılmasına,

             3. Her türlü bakım, onarım ve benzeri işlerin özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar TİGEM tarafından yürütülmesine,

             4. Söz konusu taşınmazların "satış" yöntemiyle özelleştirilmelerine,

             5. Özelleştirme işlemlerinin 1 (bir) yıl içerisinde tamamlanmasına,

karar verilmiştir.