13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                               12 Ağustos 2008

   B.02.0.PPG.0.12-305-9720

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 13 Ağustos 2008 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     12 Ağustos 2008

B.01.0.KKB.01-06-238-2008-544

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 12/8/2008 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9720 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Ağustos 2008 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI