13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

GÖREVLENDİRME KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13995

             Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda boş bulunan temsilciliklerde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede kurumları, adları ve görevleri yazılı kişilerin görevlendirilmesi; 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

           C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                   N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                         K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                           M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY

        Devlet Bakanı                               Adalet Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı

       A. BABACAN                           K. UNAKITAN                                H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

      Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı                          Millî Eğitim Bakanı             Bayındırlık ve İskân Bakanı

         R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                               M. M. EKER                               F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                             Ulaştırma Bakanı                   Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                         M. H.GÜLER                                 E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı           Çevre ve Orman Bakanı

 

28/7/2008 TARİHLİ VE 2008/13995 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

KURUMU:                                                       ADI SOYADI:                                                       GÖREVİ:                 

Başbakanlık                                                      Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU                            Müsteşar Yardımcısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı                             Faruk ŞAHİN                                                         Teftiş Kurulu Başkanı