13 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26966

TEBLİĞ

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          :  8/8/2008

             Karar No                : 2008/50

             İşyeri                       :  Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

                                                Küçüksu Cad. Anadolu Hisarı No:10 Beykoz/İSTANBUL

             B.M. Dosya No       :  267195.34

             Tespiti İsteyen       :  Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

             İnceleme                 :  Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde Bakanlığımızca yapılan incelemede; işyerinde kazanç amacı güdülmeden çeşitli sanatsal etkinlikler, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı personeli ile konukların yararlandığı etkinliklere destek olmak amacıyla salonların kiraya verildiği, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Sabancı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle "İşkolları Tüzüğü"nün 17 sıra numaralı "Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar" işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.