22 Ekim 2013 Tarihli ve 28799 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Ağaçlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Artvin Çoruh Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Mersin Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2013 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri