22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Ekim 2013

         69471265-305-8958

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren İngiltere, Umman ve Kuveyt’e gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 21 Ekim 2013

       68244839-140.03-279-598

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8958 sayılı yazınız.

             İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Ekim 2013 tarihinden itibaren İngiltere, Umman ve Kuveyt’e gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI