22 Ekim 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28799

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Ekim 2013

         69471265-305-8957

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Türkiye Yatırım Haftası” etkinliklerinin ikinci ayağına katılmak üzere; 20 Ekim 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                 21 Ekim 2013

       68244839-140.03-278-596

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/10/2013 tarihli ve 69471265-305-8957 sayılı yazınız.

             “Türkiye Yatırım Haftası” etkinliklerinin ikinci ayağına katılmak üzere, 20 Ekim 2013 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI