11 Eylül 2014 Tarihli ve 29116 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2014/6736     Elazığ İlinde Tesis Edilecek Pembelik Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6739     Türkmenistan Menşeli Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Avrupa Birliği Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği

—  Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 5194 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2013/614 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/782 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2012/1123 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/252 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/1752 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/2263 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/2695 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/3063 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/6428 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 26/6/2014 Tarihli ve 2013/6712 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 30/6/2014 Tarihli ve 2013/6862 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


11/9/2014 tarihli ve 29116 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.