11 Nisan 2013 Tarihli ve 28615 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6455       Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6458       Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

—  Yozgat İli Sorgun İlçesi Karakız Beldesinin İsminin “Yeniyer” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

ANA STATÜ

—  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

TEBLİĞ

—  Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (No: 2013/11)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri