11 Nisan 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28615

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   10 Nisan 2013

         69471265-305-3422

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Nisan 2013 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                     Ali BABACAN

                                                                                                                                                        Başbakan V.

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        10 Nisan 2013

       68244839-140.03-112-280

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 10/4/2013 tarihli ve 69471265-305-3422 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Nisan 2013 tarihinde Finlandiya’ya gidecek olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN’in dönüşüne kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIǒın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI