11 Nisan 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28615

YNETMELK

Ar brahim een niversitesinden:

ARI BRAHM EEN NVERSTES N LSANS VE LSANS

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ar brahim een niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 12 nci maddesine aadaki yedinci ve sekizinci fkralar eklenmitir.

(7) Bir programdaki tm dersler ve uygulamalar iin ders kredileri, teorik ve uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen dier faaliyetler iin gerekli alma saatleri de gz nnde tutularak, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ne uygun olarak belirlenir.

(8) Bir programdaki toplam ders kredisi, Yksekretim Kurulunca ilgili programn yer ald diploma dzeyi ve alan iin yksekretim yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aralna gre, iki yllk n lisans programlar iin 120, drt yllk lisans programlar iin 240, lisans ve yksek lisans derecelerini birlikte veren be yllk programlar iin 300, alt yllk programlar iin 360tr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(6)Yurt ii yksekretim kurumlar ile yurt d yksekretim kurumlar aras deiim programna katlan rencilerin btn ilemleri ilgili mevzuat hkmlerine gre yaplr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesine aadaki ikinci ve nc fkralar eklenmitir.

(2) lgili ynetim kurulunca kabul edilmi, bulunduu yaryl itibariyle, ders muafiyeti bulunanlar muaf tutulduklar ders kredisi kadar dersi st yaryldan alabilir.

(3) Muaf olunan derslerin kredi toplam, kaytl olduu programda gsterilen yllk kredi yknn %70indan fazla ise renci bir sonraki yla intibak ettirilir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci fkrasnn (c) bendine aadaki (6) numaral alt bent eklenmi ve ayn fkrann () ve (f) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

6) Yaryl/yl sonu snavlar iin mazeret snav yaplmaz.

) Btnleme snav: Dersin okutulduu yaryl/yl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasnda yaplan snavdr. Bu snava, snav artlarn yerine getirmek kaydyla, yaryl/ylsonu snavlarna girmeyen ya da bu snavlara girdii halde F harf notu alarak baarsz olan veya not ortalamasn ykseltmek isteyen renciler girebilir. Btnleme snavnda alnan not yaryl/ylsonu snav notu yerine geer. Btnleme snav yaplan dersin harf notu o ders iin yaryl/ylsonu snavnda elde edilen harf notlarna bal olarak belirlenir.

f) Mazeret snav: lgili ynetim kurulunca kabul edilen hakl ve geerli bir nedenden dolay ara snavlara ve btnleme snavlarna katlamayan renciler iin yaplan snavlardr. Mazeretleri ilgili ynetim kurullarnca kabul edilen renciler snav haklarn ilgili ynetim kurullarnca belirlenen tarihler arasnda kullanr. Ksa sreli snavlar, yaryl/ylsonu snavlar iin mazeret snav hakk verilmez.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 22 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Snavlarda kopya yapt, kopya yaptrd veya kopya yaplmasna yardm ettii tespit edilen renci/renciler o snavdan sfr alm saylr ve bu renci/renciler hakknda, ilgili dekanlka/mdrlke 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayl Resm Gazetede yaymlanan Yksekretim Kurumlar renci Disiplin Ynetmelii hkmlerine gre ilem yaplr.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Her eitim-retim yl sonunda, btn derslerini alm ve baarm olanlar, o yla ait akademik ortalamas 3.00 - 3.49 arasnda olanlar onur rencisi, 3.50 - 4.00 arasnda olan renciler ise yksek onur rencisi saylr. Bu rencilerin listesi, dekanlklar veya mdrlkler tarafndan her eitim-retim yl sonunda ilan edilir. rencilerin baar belgeleri dekanlklar/yksekokul mdrlkleri tarafndan kendilerine verilir.

MADDE 7 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Ynetmelik hkmlerini Ar brahim een niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/8/2011

28038