11 Nisan 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28615

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Yozgat İli Sorgun İlçesi Karakız Beldesinin isminin “Yeniyer” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.