11 Nisan 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28615

ANA STAT

ay letmeleri Genel Mdrlnden:

AY LETMELER GENEL MDRL ANA STATSNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR ANA STAT

MADDE 1 20/12/1996 tarihli ve 22853 sayl Resm Gazetede yaymlanan ay letmeleri Genel Mdrl Ana Statsnn 3 nc maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlm ve beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

5 - AY-KURun sermayesi 1.060.000.000 TLs olup tamam Devlete aittir. AY-KURun sermayesi ilgili Bakanln teklifi zerine Yksek Planlama Kurulu karar ile deitirilir.

MADDE 2 Ayn Ana Statnn 4 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

Madde 4 Trkiyenin tarm politikasna uygun olarak ay ziraatn gelitirmek, ekonomik gereklilik, krllk ve verimlilik ilkeleri dorultusunda; sermaye birikimine yardm ederek yatrm kayna yaratmak, serbest piyasa artlarnda en ok fayday temin etmek, gerekli hammadde temini ile her trl ay rn retmek, pazarlamak, ithal ve ihra etmek, i ve d pazarlarda Teekkln rekabet gcn artrmaya ynelik olarak ilikili ve yan rnlerde gerek ve fayda grlen her trl faaliyetlerde bulunmak amalaryla tekil olunan AY-KURun faaliyet konular aada gsterilmitir.

a) letmeye uygun nitelikteki ya ay yapraklarn satn almak, kuru ay retmek ve/veya rettirmek.

b) Satn alnan ay yapraklarn ilemek ve deerlendirmek iin teknolojik faaliyette bulunmak.

c) rettii veya ithal ettii kuru aylarn i ve d pazar isteklerine uygun olarak harmanlanmasn, paketlenmesini ve pazarlanmasn salamak.

) (a), (b) ve (c) bentlerindeki faaliyetlerle ilgili olarak;

1) Gerekli tesisleri kurmak, kiralamak ve iletmek.

2) retim faaliyetlerinden doan yan rnleri deerlendirmek ve yardmc maddeler retmek, bitkisel aylar, souk ay, kafein, ekstrakt ile dier ilikili ve yan sektrlere ait rnlerin retimini ve pazarlamasn yapmak ve/veya yaptrmak.

3) ay rnnn kalite ve veriminin ve iletme tekniinin gelitirilmesi iin gerekli aratrmalar yapmak, messese ve laboratuvarlar kurmak, iletmek.

4) Gerekli madde ve aralar tedarik etmek.

5) Ticaretle itigal etmek, ihracat ve ithalat yapmak.

6) ay eksperlerinin yetitirilmesi iin gerekli nlemleri almak.

7) Teekkln ihtiyac iin her trl tanr ve tanmaz mal edinmek, kamulatrma yapmak, ayni, snai ve ticari haklar tesis etmek, bunlar zerinde tasarrufta bulunmak.

8) Mevzuat uyarnca verilen dier grevleri yerine getirmek.

d) Kurulmu ve kurulacak kk ve orta byklkteki zel kurululara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak.

AY-KUR bu ama ve faaliyetlerini dorudan doruya ve messese, bal ortaklk, itirak ve dier birimleri eliyle yerine getirir. AY-KUR'un ama ve faaliyet konular Yksek Planlama Kurulu karar ile deitirilebilir.

MADDE 3 Ayn Ana Statye aadaki madde eklenmitir.

Yrtme

Madde 26 Bu Ana Stat hkmlerini ay letmeleri Genel Mdr yrtr.

MADDE 4 Bu Ana Stat yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ana Stat hkmlerini ay letmeleri Genel Mdr yrtr.