22 Şubat 2013 Tarihli ve 28567 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4284   Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

 

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Danıştay Üyeliğine, Eski Deniz Ulaştırması Genel Müdürü Ali KURUMAHMUT'un Seçilmesine Dair Karar (No: 2013/4)

 

ATAMA KARARLARI

—  Orman ve Su İşleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

—  İzmir Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/2/2013 Tarihli ve 2013/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

—  Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2010/83, K: 2012/169 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2011/100, K: 2012/191 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/69 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/162 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/171 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/329 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/620 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/695 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/832 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/947 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1027 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1075 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1327 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri