22 Şubat 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28567

ATAMA KARARLARI

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/122

             1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğüne, Adana 6. Bölge Müdürü Numan Doğan GÜNDÜZ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

21/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/123

             1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Adana 6. Bölge Müdürlüğüne, Elazığ 9. Bölge Müdürü Nevzat AKSU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

21/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/124

             1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Elazığ 9. Bölge Müdürlüğüne, Samsun 7. Bölge Müdürü Ömer Faruk YİĞİTSOY’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

21/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——

             Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2013/125

             1 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Samsun 7. Bölge Müdürlüğüne, Van 17. Bölge Müdürü Mevlüt PEHLİVAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

21/2/2013

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                   Orman ve Su İşleri Bakanı