22 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28567

YNETMELK

zmir niversitesinden:

ZMR NVERSTES YAZ OKULU YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/9/2009 tarihli ve 27345 sayl Resm Gazetede yaymlanan zmir niversitesi Yaz Okulu Ynetmeliinin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Yaz Okulundaki bir ders gz veya bahar yarylnda veya tm ylda yaplan ayn kod ve isimli dersin toplam saat, yk ve kredisine sahiptir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Yaz Okulunda alacak dersler her yl Fakltelerin grleri dorultusunda, bahar dnemi kayt tarihi sona ermeden nce Senatoca belirlenir ve ilan edilir. Yaz Okulu dersleri balamadan iki hafta ncesine kadar Senato tarafndan ilan edilmek kouluyla yeni dersler alabilir. Alaca ilan edilen bir dersin Yaz Okulunda alabilmesi iin gerekli en az renci says; lisans programlarnda bein, lisansst programlarnda n altnda olmamak zere, her yl niversite Ynetim Kurulunca tespit edilir. Eitim retimin bireysel veya kk gruplarla yaplmasnn zorunlu olduu hallerde renci says snrlanmaz. stisnai durumlar, birim ynetim kurulunun nerisi ile niversite Ynetim Kurulu tarafndan karara balanr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci ve yedinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yaz Okulunda her renci, en ok 10 kredilik ders alabilir. Ancak, Yaz Okulundan ders alarak mezun olabilecek durumda olan renci, 13 kredi snrn amamak kaydyla fazladan ders alabilir.

(7) zmir niversitesi rencileri, Yaz Okulunda baka niversitelerden ders alamaz. Ancak Yaz Okulundan ders alarak mezun olabilecek durumda olan bir renci, baka bir niversiteden sadece iki ders alabilir. Baka niversiteden alnacak dersin zmir niversitesinde almam olmas, ierik, dil, kredi ve saat asndan denkliinin, niversitedeki ilgili birim ynetim kurullar tarafndan nceden kabul edilmesi gerekir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Yaz Okulunda alan dersler iin en az bir ara snav ve en az bir yaryl sonu snav yaplr; ara snava ve yaryl sonu snavna sadece Yaz Okuluna kaytl renciler girer. Yaz Okulunda alnan dersler iin btnleme snav hakk verilmez.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini zmir niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/9/2009

27345

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/4/2011

27918