22 ubat 2013 CUMA

Resm Gazete

Say : 28567

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 20/2/2013

KARAR NO : 2013/B-K-07

KONU : Maliye Hazinesi adna kaytl Aydn, Burdur, Denizli ve Karabk

llerinde bulunan 4 adet tanmazn zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca (dare);

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayl karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Maliye Hazinesi adna kaytl;

Aydn li, Kuadas lesi, Gzelaml Beldesi 657 ada, 5 parselde kaytl 1.750,49 m2 yzlml tanmazn,

Burdur li, Merkez lesi, Balar Mahallesi 1192 ada, 13 parselde kaytl 1.559 m2 yzlml tanmazn,

Denizli li, Merkez lesi, Bakarc (Aa) Mahallesi, 251 ada, 2 parselde kaytl 2.313 m2 yzlml tanmazn,

Karabk li, Merkez lesi, Zobran Ky, 168 ada, 16 parselde kaytl 3.718,09 m2 yzlml tanmazn

sat yntemiyle zelletirilmesini teminen, 4046 sayl Kanun, hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar erevesinde gerekletirilen ihaleleri sonucunda hale Komisyonunca:

1. Aydn li, Kuadas lesi, Gzelaml Beldesi 657 ada, 5 parselde kaytl 1.750,49 m2 yzlml tanmazn, 234.000 (kiyzotuzdrtbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Mustafa GLe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mustafa GLn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

2. Burdur li, Merkez lesi, Balar Mahallesi, 1192 ada, 13 parselde kaytl 1.559 m2 yzlml tanmazn, 800.000 (Sekizyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Ali hsan ALTINTULUya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Ali hsan ALTINTULUnun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 780.000 (Yediyzseksenbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mesut YILDIZLIya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mesut YILDIZLInn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 709.000 (Yediyzdokuzbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Tek-Gr-Fim naat Taahht Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Tek-Gr-Fim naat Taahht Sanayi ve Ticaret Ltd.ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

3. Denizli li, Merkez lesi, Bakarc (Aa) Mahallesi, 251 ada, 2 parselde kaytl 2.313 m2 yzlml tanmazn, 388.000 (yzseksensekizbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Emir AKIRa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Emir AKIRn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 387.000 (yzseksenyedibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Murat KOCACANa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Murat KOCACANn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 382.000 (yzseksenikibin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Mustafa GLe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mustafa GLn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

4. Karabk li, Merkez lesi, Zobran Ky, 168 ada, 16 parselde kaytl 3.718,09 m2 yzlml tanmazn, 76.500 (Yetmialtbinbeyz) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 76.100 (Yetmialtbinyz) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mustafa Kemal AKMERMERe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mustafa Kemal AKMERMERin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

dair verilen kararlarn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemelerinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi ilemlerinin dare tarafndan gerekletirilmesine

YKnn 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden

karar verilmitir.