15 Mart 2009 Tarihli ve 27170 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ANA STATÜ

—  Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/14729   Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük’ün Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

2009/14736   Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

2009/14742   Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar’ın Yürürlülüğe Konulmasına

                      Dair Karar

2009/14754   Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketine 4733 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Gereğince

                      Yapılacak Ödemelerde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Ekli Karar’ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

2009/14772   Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar’ın Yürürlülüğe Konulmasına Dair Karar

2009/14773   Ekli (I) Sayılı Listede Belirtilen Yerleşim Alanlarının “Uygulama Alanı” Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım

                      Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Ekli (II) Sayılı Listede Gösterildiği Şekilde Belirlenmesine Dair Karar

 

TEBLİĞ

—  Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ (No: 2009/2)

 

KURUL KARARLARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurulunun 12/3/2009 Tarih ve 3069 ile 3074 sayılı Kararları